Donderdag 27 Oktober 2016
PKN Kerk de “Anna Tsjerke” Spanummerdyk 5 8831XX Winsum (fr.) Voorganger: Ds. G. Feddes(06-16148428) E-mail: feddesgea@gmail.com Inloopuur: Donderdags van 16.30 tot 17.30

Laatste nieuws:

Danktsond voor gewas en arbeid,per abuis niet vermeld in het "Tsjerkebarren"
Op 2 nov. is er een Dankstond voor gewas en arbeid, `s avonds om 19.30 uur , voorganger L.v.d. Ven

20e Boekenmarkt
Sneon 29 okt.
9.00 – 12.30 oere
Anna Tsjerke Spannumerdyk 5, 8831XX Winsum frl.
tagong fergees


Stienparrenmiel
zaterdag 5 november 2016

De volgende kerkdienst is op zondag 30 oktober om half tien 's-ochtends.
JM